Stingray Marine Solutions
Årsrapport 2019
Bakgrunn

Stingray utvikler intelligent havbruksteknologi. Avlusning med laser er en miljøvennlig og kontinuerlig behandling av lakselus med overvåking av merden 24/7. Systemet rapporterer i tillegg helsetilstand og vekstutvikling som gir oppdretter bedre drift og lønnsomhet. Stingray er med på å redusere mistrivsel og dødelighet og øke mengde og kvalitet på sjømat for oppdrettsnæringen.

April Design er stolte av å få bidra med design for et av landets mest innovative selskaper!

Resultatet

Stingray årsrapport 2019 benytter anledningen til å vise seg som en viktig bidragsyter gjennom å presentere høydepunkter og synliggjøre kulturen og lagånden i selskapet. Stilen er mer dempet enn tidligere med sort/hvitt bilder. Det presise uttrykket, spor av lasergrønn farge og typografien gjør årsrapporten til et særegent Stingray-univers.