Petroleum Geo-Services
Utvendig skilt
Bakgrunn

Petroleum Geo-Services (PGS) tilbyr et bredt spekter av produkter innen seismikk og hjelper oljeselskapene å finne olje- og gassreserver offshore over hele verden.

Vi fikk i oppdrag å utarbeide skilt til det nye hovedkvarteret til PGS. Det var viktig å synes fra nøkkelposisjonene Lysaker togstasjonen og CC Vest, både på dag- og kveldstid. Som bakgrunn hadde vi den nye visuelle identiteten som vi nettopp hadde utviklet.

Resultatet

Bygget var helt nytt og vi måtte plassere skilt høyt oppe på veggen på hver side av bygget for å synes på avstand. I tillegge tegnet vi et flott skilt ved ingangspartiet.

Skiltproduksjon: Signex