Petroleum Geo-Services
Skiltsystem / Branded Environments
Bakgrunn

Petroleum Geo-Services (PGS) tilbyr et bredt spekter av produkter innen seismikk. De bistår med å finne olje- og gassreserver offshore over hele verden.

PGS bygget sitt nye hovedkvarter på Lilleaker og vi designet skiltene i lokalene. Som bakgrunn hadde vi den nye visuelle identiteten, som vi nettopp hadde utviklet.

Resultatet

Skilting i lokalene skal fungere på tre nivåer: informasjon/kommunikasjon, læring og dekorasjon. Sammen med PGS teamet ble vi enige om tema for de innvendige skiltene. De geologiske periodene trias, jura og kritt, og det som levde på planeten i disse periodene, ble et gjennomgående konsept. Møterommene fikk navn etter planter og skapninger som er relevante for hver periode og hver etasje. Seismikk handler i korte trekk om å sende bølger av energi ned gjennom jordens lag, og å motta og analysere informasjonen. Gjennomsiktighet er derfor et nøkkelord, og vi valgte å bruke de vakre fotografiene til Nick Veasey for å illustrere dette.

Vi har oppnådd et tydelig skiltsystem som i tillegg er sterkt knyttet til bedriftens visuelle identitet og posisjoneringen av PGS sin merkevare.