Kavalkade
Logoer 2018

2018 har vært et år med mange spennende oppdrag og utvikling av noen fine visuelle identiteter.