Kavalkade
Logoer 2017

2017 har vært et år med mange spennende utfordringer og flere logooppdrag.