Kvantel
Logo og visuell identitet
Bakgrunn og utfordring

Kvantel leverer bredbånds- og telefonitjenester til bedriftsmarkedet og er datterselskapet til Fiber Norge. Oppdraget bestod i å tydeliggjøre rollen som en av de ledende aktørene på det norske markedet for totalkommunikasjon.

Resultatet

Det var en uttalt målsetting om å endre selskapets logo fra et signatur-uttrykk til å bli mer teknologisk. I tillegg til å skape en signatur med bransjetilhørighet, skiller den seg fra de andre aktørene med en ren og leken fremtoning.