Jotron
Slagord
Bakgrunn

Jotron har lang historie som leverandør av høykvalitets sikkerhetsprodukter og systemer til skipstrafikk, luftfart, kystsikkerhet og olje-, gass- og energisektoren over hele verden. Selskapet har hovedkontor i Larvik i tillegg til kontorer og samarbeidspartnere i flere land.

Jotron ønsket et nytt slagord som reflekterer dagens og fremtidens selskap.

Løsning

Det strategiske arbeidet startet med å få innsikt i Jotrons kjerneområder og personlighet. Vi fasiliterte workshops og idémyldring med prosjektgruppen samtidig som hele organisasjonen leverte egne forslag til slagord. Med stor entusiasme sørget de ansatte for over 200 utkast som ble vurdert basert på gitte kriterier som selskapets historie, visjon og misjon.

Prosessen resulterte i «Performance for Life» som inneholder både kvalitet, kompetanse og en langsiktighet både på produkt- og selskapsnivå. I tillegg til å ha livslang ytelse, er målet å redde liv.

Dette gir mening både for de ansatte i organisasjonen og for Jotrons kunder.