Jarlsberg Hovedgård
Nettside
Bakgrunn og utfordring

Jarlsberg Hovedgård er en stor gård med interesser utover tradisjonell gårdsdrift. Dette er en moderne bedrift bygget på historiske røtter. Stamhusbesitteren ønsket derfor en brukervennlig nettside som beskriver den daglige driften og gir nødvendig informasjon.

Løsning

Nettsiden gir en klar og enkel beskrivelse av gårdsdrift og eiendomsutvikling, næringsutleie og arbeid med festetomter, samt skogbruk og jakt. Store bilder med sitater bærer det visuelle uttrykket.

Plattform: WordPress.

Besøk nettsiden: jarlsberghovedgard.no