Jarlsberg Hovedgård
Honningetikett
Bakgrunn

Jarlsberg Hovedgård har bier på eiendommen og ønsket å designe en etikett til årets julegave.

Løsning

En honeycomb er sekskantet og er gjentatt i glassets form. Formen ga føringer for etikettens utforming. I tillegg var det et ønske om et informativt og ikke illustrativt design med en tydelig avsender.