Hammervoll Pind
Justert visuell identitet og markedsmateriell
Bakgrunn og utfordring

Advokatfirmaet Hammervoll Pind har utvidet virksomheten kraftig siden vi designet den visuelle identiteten ved oppstarten i 2014. I dag har de kontorer i fire byer og de har spesialisert seg innenfor eiendomsbransjen. Oppdraget bestod i å synliggjøre fokuset på kvinnelige partnere.

Løsning

Grunnelementene i den visuelle identiteten er beholdt, men i tillegg til den eksisterende fargepaletten, har vi tilført korall. Bildebanken er utvidet med flere kvinner og April Design har utarbeidet ikoner som representerer de ulike fagområdene. Alle flater har fått et lysere og lettere uttrykk.