Fjellinjen
Årsrapport
Bakgrunn og løsning

Fjellinjen bidrar gjennom bompenger til utbygging av vei- og kollektivtrafikk i Oslo og Akershus.

Årsrapporten for året 2017 er en enkel navigerbar pdf. I tillegg til regnskap og noter, hadde Fjellinjen et ønske om å få frem hva bompengene har gått til i 2017. Det og andre interessante faktaopplysninger, er presentert med enkle ikoner gjennom årsrapporten.

Foto: Ole Walter Jacobsen / olewalter.no