Fiber Norge
Logo
Bakgrunn

Fiber Norge er morselskapet til selskapene Kvantel og Proximo.

Løsning

Logoen vi utviklet for Fiber Norge ble formet med noen av de samme visuelle grepene som Proximo sin logo.

Nettsiden er laget av Guilty i samarbeid med Fiber Norge.