Bruse
Navn, logo, visuell identitet og markedsmateriell
Bakgrunn

Hallingdal Kraftnett, Ustekveikja Energi og Hemsedal Energi har gått sammen og lanserer en ny TV- og bredbåndaktør. Det nye selskapet er etablert i Hallingdal og har store ambisjoner. Pålitelighet, trygghet og velferdsteknologi er grunnlaget for merkevaren.

Utfordring

April Design har bistått de tre initiativtakerne med å utvikle merkevarens strategiske plattform, navn og visuelle identitet.

Løsning

Bruse er et godt norsk navn med sterke assosiasjoner. Navnet er fylt med energi og kraft i flere dimensjoner. Det kommer fra naturen, er i konstant endring og står aldri stille. Det er nesten så man kan høre ordet. Bruse gir naturlige assosiasjoner til fart og spenning, men kan også fremstå varmt og nært. Navnet åpner for mange sterke historier som knytter råskapen med konkrete produkter.

Styrken i logoen ligger hovedsakelig i kontrasten mellom de runde, myke formene og de skarpe kuttene. Sirklene gir uttrykket en letthet og et glimt i øyet. Det varme, nære og fremtidsrettede i kombinasjon.