Aircontact Group
Logo og visuell identitet
Bakgrunn

Aircontact Group er et privateid holdingselskap med lang historie. Selskapets hovedområder er luftfart, reise, offshore-, maritim- og bioteknologi. Aircontact Group ønsket å redesigne selskapets visuelle identitet til et tidsriktig formspråk.

Løsning

April Design fikk oppdraget med å utvikle en aktuell og fremtidsrettet identitet som virker samlende og fremstår konsistent på tvers av ulike markeder og kommunikasjonsflater. Det har resultert i ny logo, fargepalett og typografi. Fire av datterselskapene har også fått nye logoer som knytter dem visuelt tettere til mormerket. Vi har oppdatert de merkantile trykksakene, PowerPoint-malen og designet ny konsernbrosjyre.