NSB Trafikkservice
Navn, logo og visuell identitet
Bakgrunn

NSB Trafikkservice ser det som naturlige å bytte navn da NSB ikke eksisterer lenger. I tillegg assosierer man ikke tjenestene med hverken navnet NSB eller Trafikkservice. April Design fikk i oppdrag å lage nytt navn og utvikle ny visuell identitet.

Resultatet

Gjennom arbeidsmøter og idémyldring sammen med prosjektgruppen, har vi kommet frem til et navn som gjenspeiler personlighet, kultur og verdier. I tillegg bidrar navnet til posisjonering av selskapet og tjenestene.

Målet har vært å fremheve energi, smidighet og tilpasningsdyktighet. Selskapet er og skal være en entusiastisk, energisk, fleksibelt og fremoverlent organisasjon med evne til endring. Selskapet «Agilia» har mange gode assosiasjoner i denne sammenhengen. Logoens utforming og farger er kraftige og energiske og underbygger det samme målet.